06.10.2005  - konferencja przedmiotowo-metodyczna: "Jak analizować źródła
historyczne – Poznać przeszłość, zrozumieć dziś" -
zobacz więcej

22 IV 2005 - konferencja naukowa pt.: "Jak powstało Opole - zobacz więcej.....

13 IV 2005 - konferencja naukowa pt.: "Holocaust - gorzka lekcja historii.


POLSKIE TOWARZYSTWO
HISTORYCZNE
ODDZIAŁ OPOLE